2021 PROJE HİBE DESTEKLERİ

2021 PROJE HİBE DESTEKLERİ

2021 PROJE HİBE DESTEKLERİ

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ALTYAPI PROGRAMI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı ilan edilmiştir. Programın amacı; Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde bölgesel rekabetin turizm, tabii kaynaklar, et-süt-arıcılık sektörlerinde arttırılmasıdır. 

Son başvuru tarihi: 24 Eylül 2021 saat 23.59

Başvuru linki: https://l24.im/d7BKyac

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AR-GE DESTEK PROGRAMI 17. PROJE ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ar-Ge Destek Programı Projeleri kapsamında 17. kez çağrıda bulunmuştur. Üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, Sivil toplum ve meslek kuruluşları, Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar) başvuruda bulunabilir.

Son başvuru tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 18.00

Başvuru linki: https://bit.ly/3hJ6Jx9 

AVRUPA KOMİSYONU GENÇLİK GÖNÜLLÜLÜĞÜ FAALİYETLERİNİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu, Avrupa Dayanışma Programı gençlerin gönüllülük faaliyetlerini gerçekleştirmesi için ilk teklif çağrısında bulundu. Proje kapsamında; başta Covid-19 salgınının etkisi ve etkisini azaltmak üzere ele alınan projeleri ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere yardım eden, gönüllü faaliyetlerinde bulunmak isteyen, sağlık ve çevre konularında eylemleri destekleyen gençleri desteklemektedir. 

Son başvuru tarihi: 30 Ekim 2021

Başvuru linki: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/ 

TÜBİTAK- SDF ORTAK PROJE ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu, Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan sanayi kuruluşlarının ortak gerçekleştirecekleri araştırmaları destekliyor. 

Son başvuru tarihi: 5 Kasım 2021 

Başvuru linki: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 

ENHANCER PROJECT- ORTAK KULLANIM TESİSLERİ HİBE PROGRAMI

Projenin amacı; Geçici koruma statüsündeki Suriyeli göçmenlere ve ev sahibi topluma ihtiyaç duydukları hizmetlerin sunulması, etkileşimin artması amacıyla işletmelerin kurulması ve sürdürülmesidir.

Son başvuru tarihi: 8 Kasım 2021

Başvuru linki: https://enhancerproject.com/ortak-kullanim-tesisleri.html 

TÜBİTAK- SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projelerinin amacı, beşeri bilimlerin araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak yaklaşım ve yöntemlerin geliştirilmesidir.

Başvuru linkihttps://l24.im/vQ6su

TÜBİTAK – 2236 ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM PROGRAMI

Proje kapsamında, deneyimli araştırmacıların araştırma projelerini yürütmeleri desteklenecektir. 

Son başvuru tarihi: 15 Aralık 2021

Başvuru linki: https://ebideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm 

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI- 2021 YILI VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP)

Projenin amacı, ülkemizde bulunan işletmelerin verimliliğini artırmaktır. İmalat sektöründe bulunan, her türlü mal üretimi yapan, asıl faaliyeti elektrik üretimi olan, enerji tüketimleri yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol olan ticaret ve sanayi odasına bağlı faaliyet gösterenler projeye başvuruda bulunabilir.

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021

Başvuru linki: https://bit.ly/39gWPhv 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.