Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel şirketlerin kurumsal sistemlerini desteklemek üzere eğitimler, projeler, danışmanlık, yönetim ve organizasyonlar bazında kurulan Seena Proje Danışmanlık, derneklerin/vakıfların/şirketlerin ihtiyaç duyduğu sosyal sorumluluk projelerini yönetme ve bu
Yönetici Danışmanlığı

Yönetici Danışmanlığı

Bir sivil toplum kuruluşunun alanında etkin, güvenilir ve aktif olması yönetim kurulu başkanından geçer. Eğer bir kurum, kanaat önderine sahipse, aldığı bağışla, gönüllü miktarı ve etkinlikleri de o minvalde çok
Lise Eğitimleri

Lise Eğitimleri

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, ve özel şirketlerin kurumsal sistemlerini desteklemek üzere eğitimler, projeler ve organizasyonlar bazında destek olan Seena Proje, lise öğrencilerine de yönelik eğitim programlarını hazırlamıştır. Bu bağlamda
Rapor Yazma Eğitimi

Rapor Yazma Eğitimi

Sivil toplum kuruluşları, hem görünürlüklerini artırmak hem de güvenilir olmak amacıyla her çalışmasını, araştırmasını ve/veya projelerini profesyonel olarak raporlamak zorundadır. Bu raporlar çoğu zaman profesyonellikten çok uzakta, bilimsel değeri olmayan
Akademik Yazma Eğitimleri

Akademik Yazma Eğitimleri

Sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası yayınları aktif olarak takip etmeli ve aynı minvalde de yayın üretebilmelidir. Bu, gönüllülere yönelik ve/veya gönüllülerle çalışma yapan sivil toplum kuruluşları için çok daha
Proje Eğitimi

Proje Eğitimi

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, ve özel şirketlerin kurumsal sistemlerini desteklemek üzere eğitimler, projeler ve organizasyonlar bazında destek olan Seena Proje, derneklere/vakıflara/kurumlara proje eğitimleri vermektedir. Derneğin/vakfın/şirketin olmazsa olmazıdır. Her kurum,
Proje Yazma

Proje Yazma

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel şirketlerin kurumsal sistemlerini desteklemek üzere eğitimler, projeler ve organizasyonlar bazında kurulan Seena Proje Danışmanlık, derneklerin/vakıfların/şirketlerin ihtiyaç duyduğu sosyal sorumlukluk projelerini ihtiyaçları doğrultusunda hazırlamaktadır.
Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, sivil toplum kuruluşlarının verimliliğini artırmak ve alanında takdir gören bir kurum olması amacıyla faaliyetlerine yönelik bir iletişim ve ilişkiler yönetimidir. Kurumsal iletişim ile, kurum içi ve dışı ilişki
Savunuculuk ve Lobilicik Eğitimi

Savunuculuk ve Lobilicik Eğitimi

Savunulucuk herhangi bir kurumun belli bir konudaki duruş veya programını değiştirmeye yönelik stratejik bir harekettir. Sivil Toplum Kuruluşları bir sorun alanı ile ilgili yerel, ulusal veya uluslararası çalışmalar yapabilirler. Bu çalışmalarda
Gönüllü Eğitimi

Gönüllü Eğitimi

Gönüllülük, herhangi bir karşılık beklemeden ve kendi isteğiyle toplum yararına bir şeyler yapma arzusudur. İnanmak, emek vermek ve harekete geçmektir. Gönüllülük; bir kişinin toplumsal sorumluluk anlayışı ile maddi karşılık beklemeden