Gönüllü Eğitimi

Gönüllü Eğitimi

Gönüllü Eğitimi

Gönüllülük, herhangi bir karşılık beklemeden ve kendi isteğiyle toplum yararına bir şeyler yapma arzusudur. İnanmak, emek vermek ve harekete geçmektir. Gönüllülük; bir kişinin toplumsal sorumluluk anlayışı ile maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar gözetmeksizin ailesi veya yakın çevresi dışındaki kişilerin yaşam kalitelerini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen hedeflere ulaşmak için doğru olduğuna inanarak, bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını, özgür iradesiyle, bir sivil toplum kuruluşunun amaçları doğrultusunda kullanması olarak tanımlanabilir.

İnsanlar kuruluşlara başvuru yapıp gönüllü olmak isteseler de çoğu zaman aktif hâle getirilemiyor. Batılı ülkelerde sadece sivil toplum değil kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gönüllülük giderek önemli bir konuma gelse de, Türkiye’de de, gönüllülük sanıldığının aksine artmıyor azalıyor!

Eğer gönüllülerin dikkatini çekmek, onları tutmak ve onlarla karşılıklı, dinamik bir ilişki ve iletişim kurmak istiyorsanız yapmanız gereken açık: Gönüllü eğitimi ve gönüllü yönetimi.

Gönüllü yönetiminde, koordinatörler, gönüllülerini rastgele seçme lüksüne sahip değiller ve kurumsal bir şirket yöneticisi gibi hareket etmek durumundadırlar. Gönüllüler bir çağrıyla davet edilerek, mülakat süreci ile derneğe/vakfa dahil edilir. Sanıldığının aksine, gönüllü yönetimi oldukça zordur. Bir şirket, çalışan alıyormuş gibi davranılması gerekir. Bunun sebebi, çalışmaların sistematik, düzenli yapılması gerektiğinden kaynaklanır. Vizyonları, misyonları örtüşmeyen kişi ve dernekler birlikte çalışmamalıdırlar. Bu gerçekleşirse, gönüllüler derneğe külfet olurlar. Bu süreçler dahilinde, karşılıklı tanışmanın olduğu, herkesin amacının net anlaşıldığı ve görevlerin belli olduğu eğitimler, süreci kolaylıkla atlatabilmesine olanak sağlayacaktır.

Gönüllü eğitimleri, gönüllülerin, gönüllü oldukları sivil toplum/kurum/organizasyonları tam anlamıyla tanıması, vizyonları ve misyonlarının uyuşup uyuşmadığı, dernekten manevi kazancının olup olmaması, insan ilişkileri, zaman yönetimi, sivil toplum bilinci, çalışma yöntemleri hakkında bilgi alırken, eğitimler sırasında, gönüllü yöneticileri de, gönüllüyü tanıyarak, birlikte sürece devam edip etmeyeceklerine karar verir. Bu süreç sonucunda, gönüllü sözleşmesi imzalanarak, resmi süreç başlayacaktır.

İnsanlar genel olarak, sivil toplumu ciddiye almamakta ve keyfi bir sürece dahil ederek, aslında bundan keyif de alamamaktadır. Ancak gönüllülük, haftanın bir saati dahi olsa, tamamen profesyonel bir süreçle, amatör bir ruhla devam ettirilecek bir süreçtir. Derneklerin gönüllü potansiyelleri doğru kullanıldığında, bir çok yapılacak çalışma hızlı ve kontrollü bir şekilde ilerleyecektir.

Seena Proje Danışmanlık olarak, derneklere profesyonel bir bilinç  kazandırmak amaçlı düzenlenilen gönüllü eğitimlerinde, 5 saatlik 3 modülden oluşan eğitim verilmektir. Bunlar;

  • Sivil Toplum
  • Gönüllülük
  • Gönüllü İletişimi
  • Dernek tanıtımı-Oryantasyon*

Bunlara ek olarak, dernek yöneticisi ve/veya gönüllü koordinatörü tarafından 1 saatlik dernek tanıtımı gerçekleştirilecektir.

Tüm eğitimlerin sonucunda, katılımcılara dernek/vakıf/kurumun ve Seena Projenin logosunu içeren, eğitimci ve dernek başkanının ad ve imzalarının olduğu katılım belgeleri verilecektir.