Proje Yazma

Proje Yazma

Proje Yazma

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel şirketlerin kurumsal sistemlerini desteklemek üzere eğitimler, projeler ve organizasyonlar bazında kurulan Seena Proje Danışmanlık, derneklerin/vakıfların/şirketlerin ihtiyaç duyduğu sosyal sorumlukluk projelerini ihtiyaçları doğrultusunda hazırlamaktadır.

Proje yazım süreci, kurumun sorumlu birimleri ile beraber yürütülmekte ve belirlenen süreç içerisinde, proje nereye gönderilmek isteniyorsa, gönderilecek yerin formatında yazılarak, bütçelendirilmektedir.

Bu süreç boyunca, kurumların daha iyi anlaşılması açısından, bilgi akışı sağlanacak bir kişinin görevlendirilmesi teklif edilir. Projenin son teslim tarihine kadar, kurumun bilgilendirilmesi için, yetkilendirilen kişiye proje teslimine kadar (bilgilendirme aralıkları, teslim tarihine, çalışma süresine göre belirlenir) belirli periyotlarla bilgi akışı sağlanır.

Proje yazıldıktan sonra, proje gönderilecek yere/sisteme görevlendirilen kişi ve/veya birimle beraber gönderilir. Ayrıca, proje ön eleme şartı olan bir yere gönderiliyorsa, süreç tarafımızca takip edilir ve ön elemeyi geçen projenin detayları hazırlanarak, ilgili yerelere gönderilir. Yazılan proje kabul edildiği takdirde, tüm proje bilgileri hazırlanan dosya ile ilgilelere teslim edilerek, süreç tamamlanır. Kabul edilmeyen projelerde de süreç aynı şekilde işlemekte olup, bir projenin geçmesi veya kabul edilmemesi Seena Proje Danışmanlık sorumluluğuna ait değildir.