Rapor Yazma Eğitimi

Rapor Yazma Eğitimi

Rapor Yazma Eğitimi

Sivil toplum kuruluşları, hem görünürlüklerini artırmak hem de güvenilir olmak amacıyla her çalışmasını, araştırmasını ve/veya projelerini profesyonel olarak raporlamak zorundadır. Bu raporlar çoğu zaman profesyonellikten çok uzakta, bilimsel değeri olmayan çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Olması gerekenin aksine, sivil toplum içerisinde raporların bilimsel bir değerinin olmayacağı düşüncesi sıklıkla karşımıza çıkar ve sadece kişisel yorumları ve/veya çalışmaların içeriğini görürüz. Ancak bir rapor hazırlanırken, bilimsel kurullara uyulması, sorunların hem ortaya çıkartılmasında hem de sorunların çözümünde kitlelere ulaşmasına olanak sağlar. Tüm bunların dışında, okuyucuları bilgilendirmenin yanısıra, yeni araştırmalara olanak sağlamak, bilginin birikimini ve sürekliliğini sağlamak açısından da oldukça önemlidir.

Bu bağlamda, Seena Proje Danışmanlık olarak, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışma planını kurumlarının vizyon ve misyonlarına göre ayarlayarak, raporlama/rapor yazma eğitimleri kurumsal çalışanlarına ve/veya gönüllülerine verilmektedir. Eğitim sonunda, kurum çalışanları/gönüllüleri raporlama yeteneğine sahip olacak ve 6 süreyle eğitim verilen kişilerin ve/veya kurumun raporlarına danışmanlık yapılacak, eğitim sonunda her kişiye katılım belgesi verilecektir.