Savunuculuk ve Lobilicik Eğitimi

Savunuculuk ve Lobilicik Eğitimi

Savunuculuk ve Lobilicik Eğitimi

Savunulucuk herhangi bir kurumun belli bir konudaki duruş veya programını değiştirmeye yönelik stratejik bir harekettir. Sivil Toplum Kuruluşları bir sorun alanı ile ilgili yerel, ulusal veya uluslararası çalışmalar yapabilirler. Bu çalışmalarda bireylere veya toplumsal gruplara ulaşarak sorunları çözmeye, ihtiyaçları karşılamaya çalışırlar.

Savunuculuk ve lobicilik, STK’ların ilgilendikleri sorunlara kalıcı ve geniş çaplı çözümler bulabilmek için çalışmasıdır.Çözümün önündeki yapısal, yasal ve kültürel engelleri kaldırmayı amaçlamaktır. Toplumsal bir konuya yönelik politika oluşturmak veya var olan bir politikanın uygulama eksikliğini gidermek için savunuculuk yapılır. Gündelik yaşamında dahi, düşünen ve sorunların giderilmesi için çalışan ‘herkes’ savunucu olmaya adaydır. Farkındalık oluşturmak, gündeme getirmek, çözüm üretmeye çalışmak, savunuculuğun misyonlarıdır ve insanların hayatlarını etkileyen bir konuda karar verme süreçlerine katılma hareketi, (bu hareket kurumsal, bölgesel, ulusal veya uluslararası olabilir) bu misyonların arasında yer alır. STK’lar politika sürecine sorun veya gündem belirleyerek ilk adımı atmış olurlar, sonraki adım da ise, politika belirler ve geriye uygulama süreci kalır.

Bu bağlamda, Seena  Proje Danışmanlık olarak, sivil toplumda aktif olarak gerçekleştirilemeyen savunuculuk ve lobicilik alanlarında kurumları desteklemek ve bu alanda yetiştirmek amacıyla eğitimler düzenlemekteyiz. Eğitim sonunda katılım belgesi her katılımcıya takdim edilirken, bir ay süre ile belirlenen konularda kişi ve/veya kurumlara savunuculuk/lobicilik alanında da danışmanlık yapılacaktır.