Yönetici Danışmanlığı

Yönetici Danışmanlığı

Yönetici Danışmanlığı

Bir sivil toplum kuruluşunun alanında etkin, güvenilir ve aktif olması yönetim kurulu başkanından geçer. Eğer bir kurum, kanaat önderine sahipse, aldığı bağışla, gönüllü miktarı ve etkinlikleri de o minvalde çok ve aktif olacaktır. Ancak, genel olarak başkan ve/veya yöneticiler
kurumsallıktan uzak, daha çok geleneksel çalışma disipliniyle hareket etmektedirler.
Bu bağlamda, Seena Proje Danışmanlık, başkan ve/veya yöneticilere alanında etkin ve aktif olmaları amacıyla, danışmanlık hizmeti sunmakta ve tüm çalışma programlarını ve stratejilerini hazırlamaktadır. Tüm bu çalışmalar kurum vizyon, misyon ve lider özelliklerine göre tasarlanmakta ve bu süre boyunca liderle dinamik bir ilişki gerçekleştirilmektedir. Belirlenecek
bir süre boyunca, durum analizi yapılmakta ve akabinde süreç hazırlanmaktadır.