Proje Hibe Destekleri

Proje Hibe Destekleri

Proje Hibe Destekleri

MEVLANA KALKINMA AJANSI HİBE TEKLİFİ ÇAĞRISI

Mevlana Kalkınma Ajansı, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MESLEK) ve Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı (KAYNAK) hibe desteği programlarına çıkmış bulunmaktadır.

Son başvuru tarihi: 08 Kasım 2020

Başvuru linki: https://www.mevka.org.tr/

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI HİBE TEKLİFİ ÇAĞRISI

Çukurova Bölgesi’nde turizmin destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde geliştirilerek, turizmden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve bölgedeki turist sayısı ile turizm gelirlerinin arttırılmasını amaçlayan Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı ilan edildi. Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler başvuru yapabilmektedirler.

Son başvuru tarihi: 12 Ekim 2020

Başvuru linki: https://cka.org.tr/

AHİLER KALKINMA AJANSI HİBE TEKLİFİ ÇAĞRISI

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi ile Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi konu başlıklarında hibe desteği ilan edildi. “Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” ve “Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı”.

“Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı”, sanayi sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanması, temel altyapı eksikliklerinin giderilerek bölgenin yatırım şartlarının iyileştirilmesi ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesini amaçlarken; “Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” ise, Sürdürülebilir turizm çerçevesinde çevreci, korumacı ve yenilikçi bir anlayış ile turizm altyapısının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Son başvuru tarihi; 13 Kasım 2020

Başvuru linki: https://www.ahika.gov.tr/destekler/destek-programlari

FIRAT KALKINMA AJANSI – TURİZM VE SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla  “Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi” Mali Destek Programını başlatmıştır.

Son başvuru tarihi : 30 Eylül 2020

Başvuru linki: https://fka.gov.tr/turizm-ve-sanayinin-gelistirilmesi-mali-destek-programi-detayi-1596546958109

2559 TÜBİTAK – MOESTD (SIRBİSTAN) İKİLİ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

TÜBİTAK ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı arasında, iki ülkenin bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilecek olan akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Sırbistan’da çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Son başvuru tarihi: 9 Kasım 2020

Başvuru linki: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Projelerinizi yazmakta zorlanıyor musunuz? Ücretsiz danışmanlık için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.